Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nepokradneš! Nálady a postoje slovenskej spoločnosti k tzv. židovskej otázke, 1938-1945
Název práce v češtině: Nepokradneš! Nálady a postoje slovenskej spoločnosti k tzv. židovskej otázke, 1938-1945
Název v anglickém jazyce: You shall not steal! Public mood and attitude towards the so-called Jewish question in Slovakia, 1938-1945
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2010
Datum zadání: 16.06.2010
Datum a čas obhajoby: 06.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV UK, Rytířská 31, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2010
Oponenti: Dušan Kováč, Dr., DrSc.
  PhDr. Ivan Kamenec
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK