Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za vadu u smluv o dílo
Název práce v češtině: Odpovědnost za vadu u smluv o dílo
Název v anglickém jazyce: Liability for defects applicable to contracts for work
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2004
Datum zadání: 24.03.2004
Datum a čas obhajoby: 29.04.2010 12:00
Místo konání obhajoby: zasedací místnost č. 412 / 4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2010
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
  Oldřich Jehlička
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK