Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Individualizovaný přístup k žákovi na počátku vzdělávání jako prevence školních obtíží
Název práce v češtině: Individualizovaný přístup k žákovi na počátku vzdělávání jako prevence školních obtíží
Název v anglickém jazyce: Individualized approach to student early learning at the start to prevent school difficulties
Klíčová slova: mladší školní věk, individualizace, učitel, školní obtíže, spolupráce s rodinou
Klíčová slova anglicky: early childhood, individualization, teacher, school difficulties, family cooperation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 18.06.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 16:00
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK