Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ibsen v režijním pojetí Jana Mikuláška
Název práce v češtině: Ibsen v režijním pojetí Jana Mikuláška
Název v anglickém jazyce: Jan Mikulášek´s Directions of Ibsen
Klíčová slova: Mikulášek Jan, Cpin Marek, Ibsen Henrik, Heda Gablerová, Divoká kachna, režie, výprava, postava, herec, interpretace, antiiluzivní divadlo, stylizace, grotesknost, expresivita, výtvarnost, hyperbola.
Klíčová slova anglicky: Mikulášek Jan, Cpin Marek, Ibsen Henrik, Hedda Gabler, The Wild Duck, stage direction, stage design, character, actor, interpretation, antiillusive theatre, stylization, grotesqueness, expresivity, hyperbola.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2010
Datum zadání: 04.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Petr Christov, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě vlastních divadelních zážitků, kritických reflexí v dobovém tisku a studií v odborných divadelních periodikách se studentka pokusí popsat, analyzovat a pojmenovat režijní styl jednoho z nejvýraznějších současných českých režisérů, Jana Mikuláška. Bude sledovat jeho způsob práce s textem, s hercem, s výtvarnou i hudební složkou inscenace i postupy jejich vzájemné strukturace. Jako materiál k tomuto výzkumu diplomantce poslouží Mikuláškovy inscenace Henrika Ibsena.
Seznam odborné literatury
IBSEN, Henrik. Divoká kachna. Překlad František Fröhlich. In IBSEN, Henrik. Hry I. Praha: Divadelní ústav, 2006.
IBSEN, Henrik. Heda Gablerová. Překlad František Fröhlich. In IBSEN, Henrik. Hry II. Praha: Divadelní ústav, 2006.
Ipse, ipsa, Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Editor Karolína Stehlíková. Praha: Elg, 2006.
MAYERSON, Caroline W. Thematic symbols in Hedda Gabler. In Ibsen. A Collection of Critical Essays. Edited by Rolf Fjelde. New Jersey: Prentice-Hall, 1965PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003.
SIEGLOVÁ, Tereza – ŠKORPIL, Jakub. Vzdálit se všednosti. Sadařský rozhovor s Janem Mikuláškem. Svět a divadlo 21, 2010, č.5, s. 26-33.
ŠALDA F.X. Henrik Ibsen. In Souborné dílo F.X.Šaldy 2. Duše a dílo. Praha: Melantrich, 1950.
ŠOTKOVSKÝ, Jan – ŠOTKOVSKÁ, Jitka. Jan Mikulášek – pokus o portrét. Theatralia: Revue současného myšlení o divadelní kultuře 13, 2010, č.1, s. 85-91.
ŠOTKOVSKÝ, Jan. Pro boha živého – to se přece nedělá!: Třikrát Heda Gablerová (Černín-Smoček – Mikulášek). Divadelní revue 21, 2010, č.1, s. 116-136.
Základní pojmy divadla. Tetralogický slovník. Hlavní redaktor Petr Pavlovský. Praha: Libri, 2004.

Záznam inscenace Heda Gablerová, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava.
Záznam inscenace Divoká kachna, Divadlo Petra Bezruče, Ostrava
+ recenze z denního tisku
Předběžná náplň práce
Pozn.: Úprava tématu
SZZK: od září 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK