Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Langerovi Andělé mezi námi a problém eutanazie
Název práce v češtině: Langerovi Andělé mezi námi a problém eutanazie
Název v anglickém jazyce: Langer´s Drama Angels With Us and The Problem of Euthanasia
Klíčová slova: František Langer, Andělé mezi námi, euthanasie
Klíčová slova anglicky: František Langer, Angels among us, euthanasia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2010
Datum zadání: 04.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce by měla kromě rozboru Langerovy hry upozornit na pozoruhodné aktuální souvislosti, významové přesahy a kontexty ne příliš známé a málokdy (k naší škodě) inscenované Langerovy hry, měla by též poukázat na posuny i v názorech na eutanazii dnes oproti době vzniku a premiéry hry.
Seznam odborné literatury
Andělé mezi námi. In Spisy Františka Langera., č. 7. Hry II. Ediční doslov Barbara Mazačová. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Nadačním fondem Františka Langera, 2001. 336 s. ISBN 80-7008-114-7.
ČERNÝ, František. Dějiny českého divadla IV. 1. vyd. Praha: Academia, 1983. 708 s.
LANGER, František. Tři hry o spravedlnosti: Periferie, Andělé mezi námi, Dvaasedmdesátka. Předmluva Vítězslav Nezval. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1957. 291 s.
MUNZAROVÁ, Marta. Lékařský výzkum a etika. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 120 s. ISBN 80-247-0924-4.
ŠIPR, K. – MIČO, M. - KRUMPOLC, E. Deklarace o eutanazii (Bona et iura). In Aktuální bioetické texty, Deklarace o eutanazii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2005. s. 39-47.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK