Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza přírodních organických barviv a pigmentů pomocí hmotnostní spektrometrie
Název práce v češtině: Analýza přírodních organických barviv a pigmentů pomocí hmotnostní spektrometrie
Název v anglickém jazyce: Analysis of natural organic dyes and pigments by mass spectrometry
Klíčová slova: přírodní organická barviva a pigmenty, hmotnostní spektrometrie, umělecká díla
Klíčová slova anglicky: natural organic pigments and dyes, mass spectrometry, artworks
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2010
Datum zadání: 04.11.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2012 10:30
Místo konání obhajoby: KCHDCH, PedF UK, R209
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Vypracovat literární přehled na téma identifikace přírodních organických barviv a pigmentů používaných
v uměleckých dílech.
2) Vytvoření databáze hmotnostních spekter vybraných přírodních barviv a pigmentů.
3) Identifikace organických barviv a pigmentů v modelových vzorcích.
4) Ověření metody na vzorcích odebraných z uměleckých děl.
Seznam odborné literatury
1) Karapanagiotis I., Minopoulou E., Valianou L., Daniilia S., Chryssoulakis Y.: Investigation of the colourants used in icons of the Cretan School of iconography. Analytica Chimica Acta 647: 231-242 (2009).

2) Kirby D.P., Khandekar N., Sutherland K., et al.: Applications of laser desorption mass spectrometry for the study of synthetic organic pigments in works of art. International Journal of Mass Spectrometry 284: Special Issue: 115-122 (2009).

3) Maguregui M.I., Alonso R.M., Barandiaran M., et al.: Micellar electrokinetic chromatography method for the determination of several natural red dyestuff and lake pigments used in art work. Journal of Chromatography A 1154: 429-436 (2007).

4) Kuckova S., Nemec I., Hynek R., et al.: Analysis of organic colouring and binding components in colour layer of art works. Analytical and Bioanalytical Chemistry 382: 275-282 (2005).5) Puchalska M., Polec-Pawlak K., Zadrozna I., et al.: Identification of indigoid dyes in natural organic pigments used in historical art objects by high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization mass spectrometry. Journal of Mass Spectrometry 39:1441-1449 (2004).
Předběžná náplň práce
Nejprve bude vypracován literární přehled na téma identifikace přírodních organických barviv a pigmentů používaných v uměleckých dílech. Budou zjištěny vhodné experimentální podmínky pro vytvoření databáze hmotnostních spekter vybraných přírodních barviv a pigmentů. Na základě vytvořené databáze budou identifikována organická barviva a pigmenty v modelových vzorcích. Metoda bude ověřena na vzorcích odebraných z uměleckých děl.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK