Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Přemístění sídla obchodních společností ve srovnávacím pohledu
Název práce v češtině: Přemístění sídla obchodních společností ve srovnávacím pohledu
Název v anglickém jazyce: Transfer of registered office of company: a comparative perspective
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2004
Datum zadání: 24.03.2004
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:12.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
  JUDr. Oto Kunz, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK