Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Posttranslační modifikace proteinů účastnících se odpovědi na poškození DNA
Název práce v češtině: Posttranslační modifikace proteinů účastnících se odpovědi na poškození DNA
Název v anglickém jazyce: Posttranlational protein modifications in response to DNA damage
Klíčová slova: dvouvláknové zlomy DNA, nehomologní rekombinace, homologní rekombinace, odpověď na poškození DNA, posttranslační modifikace
Klíčová slova anglicky: double-strand breaks, non-homologous end joining, homologous recombination, DNA Damage Response, posttranslational modifications
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2010
Datum zadání: 22.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK