Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Divadelní, filmové a televizní herectví Václava Vosky v českém uměleckém a společenském kontextu 2. poloviny 20. století
Název práce v češtině: Divadelní, filmové a televizní herectví Václava Vosky v českém uměleckém a společenském kontextu 2. poloviny 20. století
Název v anglickém jazyce: Václav Voska's theatre, film and television acting in Czech artistic and social context in the second half of twentieth century
Klíčová slova: VOSKA, HERECTVÍ, ANALÝZA, DIVADLO, FILM, TELEVIZE, POLITIKA, DÜRRENMATT
Klíčová slova anglicky: VOSKA, ACTING, ANALYSIS, THEATRE, FILM, TELEVISION, POLITICS, DÜRRENMATT
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2010
Datum zadání: 04.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Václav Voska byl mimořádnou osobností, jejíž umělecký i občanský rozměr přesahuje úzký rámec herecké tvorby v jednom, jakkoli vynikajícím pražském divadle. Právě ona všestrannost (od charakterních divadelních či filmových resp. televizních rolí přes osobitou recitaci či komentátorskou roli v televizi až po - toto vše sjednocující - hercovy demokratické občanské postoje), všestrannost, jíž nedokázaly zcela potlačit ani krajně nepříznivé poúnorové či posrpnové společenské poměry, v nichž mu bylo dáno po většinu života tvořit, nebyla zatím ve stávajících spíše popularizačních než analytických pracích o Voskovi postižena. Tuto "niku" by měla svou prací, opřenou mj. i o archiv MDP, autorka vyplnit. Pro analýzu uměleckého i společenského kontextu Voskovy tvorby šedesátých let je nutná i zatím nevytěžená rešerše revue Divadlo, pro jehož zaměření bylo mj. právě herectví, reprezentované Voskou, typickým předmětem časté reflexe.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK