Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Recepce české a slovenské opery v Německu se zřetelem k Bavorské státní opeře v Mnichově
Název práce v češtině: Recepce české a slovenské opery v Německu se zřetelem k Bavorské státní opeře
v Mnichově
Název v anglickém jazyce: Reception of Czech And Slovak Opera in Germany in Consideration of Bavarian
State Opera in Munich
Klíčová slova: Janáček, Česká opera, Slovenská opera, Německé divadlo, Bayerische Staatsoper, Její pastorkyňa, Osud, Výlety páně Broučkovy, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu
Klíčová slova anglicky: Janáček, Czech Opera, Slovak Opera, German Theatre, Bayerische Staatsoper, Jenufa, Fate, The Excursions of Mr Broucek, Kata Kabanova, The Cunning Little Vixen, The Makropulos Affair, From the House of the Dead
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Herman, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2010
Datum zadání: 04.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomanta bude sestavit úplný soupis všech německých inscenací českých a slovenských oper, které se hrály na území současného Německa a Rakouska po roce 1945, a provést základní statistickou analýzu. Dále se zaměří na inscenační reflexi české a slovenské perní tvorby v Bavorské státní opeře Mnichov, kterou zasadí do kontextu dalších významných německých, případně rakouských inscenací a do kontextu vývoje operního divadla (inscenačního i dramaturgického) v uvedeném období. Diplomant využije svého ročního studijního pobytu v Mnichově v akademickém roce 2006/2007, využije též německé operní databáze a archivy, zejména v Mnichově a zčásti v Berlíně, a také především německy psanou odbornou literaturu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK