Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní větné rozbory jako možný zdroj závislostních korpusů (?)
Název práce v češtině: Školní větné rozbory jako možný zdroj závislostních korpusů (?)
Název v anglickém jazyce: A school analysis as a possible source of treebanks (?)
Klíčová slova: větný rozbor, syntaktická analýza, závislostní korpusy
Klíčová slova anglicky: a school analysis, syntactical analysis, treebanks
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Oponenti: RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je implementovat (polo)automatickou proceduru, která transformuje školské větné rozbory do akademických rozborů odpovídajících koncepci projektu Pražského závislostního korpusu. Sběr dat pro proceduru je součástí řešení práce.
Seznam odborné literatury
Hladká, Barbora a Jiří Hana. An annotation editor for schoolchildren: we still need more data. 2010.Dosud nepublikováno. (http://ufal.mff.cuni.cz/~hladka/doc/coling2010-elysium.pdf)
Kučera, Ondřej. Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého. Diplomová práce, MFF UK, 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK