Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Globalizace: společensko-politické důsledky činnosti nadnárodních korporací
Název práce v češtině: Globalizace: společensko-politické důsledky činnosti nadnárodních korporací
Název v anglickém jazyce: Globalization: social-political effects of activities
of multinational corpotations
Klíčová slova: globalizace, nadnárodní korporace, kapitalismus, vliv západního světa, soudobá společnost, společenská odpovědnost podniků
Klíčová slova anglicky: globalization, supranational corporations, capitalism, influence of the West, contemporary society, social responsibility of businesses
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2010
Datum zadání: 04.11.2010
Datum a čas obhajoby: 09.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF R 250
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Milena Tichá, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kritické studium základní sociologické a ekonomické literatury k problematice globalizace.
Seznam odborné literatury
Bauman, Z.:Globalizace - důsledky pro člověka
Bauman, Z.:Tekutá modernita
Beck, U.:Moc a protiváha moci
Beck, U.:Co je to globalizace?
Giddens, A.:Důsledky modernity
Giddens, A.:Unikající svět
Holubec, S.:Sociologie světových systémů
Keller, J.:Až na dno blahobytu
Keller, J.:Politika s ručením omezeným
Keller, J.: Teorie modernizace
Robinson, W. I.: Teorie globálního kapitalismu

Předběžná náplň práce
Globalizační procesy v pohledu současné sociologie
Nadnárodní koorporace a jejich místo v procesu globalizace a principy jejich fungování
Hlavní společenské důsledky a dopady činnosti těchto koorporací
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK