Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Český jazyk na Krymu
Název práce v češtině: Český jazyk na Krymu
Název v anglickém jazyce: Czech Language in the Crimea
Klíčová slova: ekonomická migrace, etnická menšina, jazyková revitalizace, Krym, krymští Češi, migrace, česká ortoepická norma, fonetika, konsonanty, labializace, odchylka od ortoepické normy, palatalizace, pobočná slabika, přízvučná slabiky, přízvuk, ruská, ortoepická
Klíčová slova anglicky: economic migration, ethnic minority, language revitalization, Crimea, Crimean Czechs, migration, Czech language standard, phonetics, consonants, vocalization, divergence from Czech language standard, palatalization, branch syllable, accent syllable, accen
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2010
Datum zadání: 14.06.2011
Datum a čas obhajoby: 08.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: katedra českého jazyka
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK