Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Josef Kuffner a vývoj jeho kritického myšlení
Název práce v češtině: Josef Kuffner a vývoj jeho kritického myšlení
Název v anglickém jazyce: Josef Kuffner and progress of his critical opinion
Klíčová slova: Josef Kuffner, česká realistická kritika, divadlo Uránie
Klíčová slova anglicky: Josef Kuffner, czech realistic criticism, theatre Uránie
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.02.2012 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kuffner byl určitě významnou, mnohdy nespravedlivě podceňovanou (viz srovnání s jeho předchůdcem v NL Janem Nerudou v jeho neprospěch), byť i rozporuplnou osobností české divadelní kritiky posledních desetiletí 19. a prvních desetiletí 20. století. Pro F.X.Šaldu byla "kuffnerovská" kritika symbolem provinčnosti a myšlenkové i tvarové přízemnosti. Je tu však jeden problém - Šaldu známe (a vydáváme), Kuffnera ne. (Přitom ve své době patřil ke známým a vlivným osobnostem, jak v pozitivním, tak negativním smyslu - viz nacionalistická kampaň proti herečce Marii Pospíšilové, viz rukopisné boje, v nichž pravost falz obhajoval, viz jeho šovinistické diletování do filologie). Poznání, přiblížení a nepředpojaté zhodnocení této významné osobnosti by bylo proto velmi záslužným teatrologickým činem, a to za jednoduchého předpokladu: že to bude poznání kritické, nikoli idealizující, líčící jej v jeho bytostné rozporuplnosti. (Doporučoval bych rozšířit literaturu i o polemické statě F. X. Šaldy a také stálou konzultaci s doktorandkou Mgr. Petrou Ježkovou, která zpracovává časově i tematicky příbuznou práci.)
Seznam odborné literatury
1. Císař, Jan: Život jevišti – Formování české realistické kritiky, Praha: Orbis, 1962.
2. Černý, František, Klosová, Ljuba a kol.: Dějiny českého divadla III, Praha: Academia, 1977.
3. Janáček, Jiří: Sborník ´98, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1998.
4. Kuffner, Josef: Časy letí: Volné listy z kroniky rozvoje (1898 – 1904), Praha: F. Šimáček, 1905.
5. Kuffner, Josef: Chvíle a otázky: Volné listy z kroniky rozvoje společenského, národního a osobního (1883 – 1893), Praha: F. Šimáček, 1905.
6. Kuffner, Josef: Scéna za scénou: Volné listy z kroniky rozvoje našeho divadla (1883 – 1898), Praha: J. Otto, 1900.
7. Kuffner, Josef: Věda či báchora I - VIII, Paběrky k otázce slovanského dávnověku, Praha: F. Topič, 1912.
8. Šalda, F.X.: O umění, Praha: Československý spisovatel, 1955.
9. Šalda, F.X.: Kritické projevy I, 1892 – 1893, Praha: Melantrich, 1949.
10. Šalda, F.: Kritické projevy II, 1894 – 1895, Praha: Melantrich, 1950.
11. Šalda, F.X.: Studie z české literatury, Praha: Československý spisovatel, 1961.
12. Květy, listy pro zábavu a poučení s časovými rozhledy, Praha: Jaroslav Pospíšil, 1883 – 1889.
13. Národní listy, Praha: Julius Grégr, 1884 – 1925.
14. Osvěta, listy pro rozhled v umění, vědě a politice, Praha: Václav Vlček, 1884 – 1900.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK