Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of transcription factors PU.1 a GATA-1 during leukemia differentiation.
Název práce v češtině: Role transkripčních faktorů PU.1 a GATA-1 v leukemické diferenciaci
Název v anglickém jazyce: The role of transcription factors PU.1 a GATA-1 during leukemia differentiation.
Klíčová slova: PU.1, GATA-1, leukemická diferenciace, chromatin
Klíčová slova anglicky: PU.1, GATA-1, leukemia differentiation, chromatin
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK (11-00180)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 13.01.2011 11:30
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:08.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2011
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
  doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK