Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí v ČR
Název práce v češtině: Právní úprava ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí v ČR
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of economic instruments of environmental protection in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.03.2004
Datum zadání: 19.03.2004
Datum a čas obhajoby: 01.12.2008 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 01.12.2008
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK