Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie a perspektiva malotřídního školství konkretizovaného v regionu Jičínsko
Název práce v češtině: Historie a perspektiva malotřídního školství konkretizovaného v regionu Jičínsko
Název v anglickém jazyce: History and perspective of multilevelled school specified on Jicin region
Klíčová slova: Málotřídní škola, historie, vývoj, současnost, perspektiva, žák, učitel, ředitel.
Klíčová slova anglicky: Multileveled School, history, development, the present, perspective, pupil, teacher, headmaster.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK