Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Biochemical and molecular studies of cytochrome c oxidase and ATP synthase deficiencies
Název práce v češtině: Studium poruch cytochrom c oxidasy
a ATP synthasy na biochemické a molekulární úrovni
Název v anglickém jazyce: Biochemical and molecular studies of cytochrome c oxidase
and ATP synthase deficiencies
Klíčová slova: mitochondrie, cytochrome c oxidasa, ATP synthasa (ATPasa), tkáňová specifita, asemblace proteinů, biogeneze, RNA interference (RNAi)
Klíčová slova anglicky: mitochondria, cytochrome c oxidase, ATP synthase (ATPase), tissue specificity, protein assembly, biogenesis, RNA interference (RNAi)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00650)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 17.01.2011 13:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:04.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2011
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. doc. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
  prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK