Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Inscenační principy režiséra K. H. Hilara v Národním divadle v letech 1921-1935 (se zaměřením na spolupráci se scénografem Vlastislavem Hofmanem)
Název práce v češtině: Inscenační principy režiséra K. H. Hilara v Národním divadle v letech 1921-1935 (se zaměřením na spolupráci se scénografem Vlastislavem Hofmanem)
Název v anglickém jazyce: Inscenation Principles by director K. H. Hilar in National Theatre from 1921 to 1935 (focusing on cooperation with stage designer Vlastislav Hofman)
Klíčová slova: K. H. Hilar, Vlastislav Hofman, Národní divadlo, expresionismus, civilismus, režie, scénografie
Klíčová slova anglicky: K. H. Hilar, Vlastislav Hofman, National Theatre, expressionism, civilism, direction, scenography
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2010
Datum zadání: 16.04.2010
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce by měla postihnout tvůrčí setkání dvou vyhraněných osobností české meziválečné kultury, osobitého režiséra K. H. Hilara a vynikajícího architekta Vlastislava Hofmana. Výchozí teatrologický přístup tak bude nutně kombinovat s perspektivou dějin výtvarného umění a architektury. Tomu musí odpovídat i práce s odbornou literaturou a archiváliemi. Těžiště práce bude ležet v meziválečném období, kdy tito dva tvůrci spolu působili na scénách Národního divadla, nicméně nezbytně bude vykreslit i předválečnou prehistorii jejich vzájemných vztahů, a také zasadit jejich snažení do širšího kontextu české kultury, umění a divadla první poloviny 20. století. V této souvislosti by bylo také dobré pojmenovat Hilarovu strategii při volbě scénografů pro určité typy dramatiky, respektive úžeji charakterizovat dramatický a divadelní "prostor" jeho setkávání s Hofmanem. Vlastním předmětem zkoumání by pak měly být jednotlivé společné inscenace a s nimi spjaté inscenační a výtvarné postupy.
Seznam odborné literatury
BALVÍN, J. Divadlo na Vinohradech 1907-1967. Praha : Naše vojsko, 1967.
ČAPEK, K. a J. Ze života hmyzu. Praha : Aventinum. 1921.
ČERNÝ, F., kol. autorů, L. Dějiny českého divadla IV. Praha : Academia, 1977.
ČERNÝ, F. Kapitoly z dějin českého divadla. Praha : Academia, 2000. ISBN: 80-200-0782-2.
DOSTAL, K. Nepřemožený, In. Bedřich Feuerstein, Praha, 1936.
FEUERSTEIN, B. Kostýmní návrhy k inscenacím Osvobozeného divadla v letech 1929-1935. Praha : B. n., 1968.
FEUERSTEIN, B. Mezi domovem a světem. Praha : Argot vitae, 2000. ISBN: 80-901964-4-6.
HALÍK, M. Nejskromnější umění, Málo o mnohém. Praha : Československý spisovatel, 1962.
HAVEL, V., PTÁČKOVÁ, V. Josef Čapek. Praha : Divadelní ústav, 1963.
HEDVÁBNÝ, Z. PAMLUSOVÁ, Z. Divadlo na Vinohradech 1907-1997. Praha : Divadlo na Vinohradech, 1997.
HEPNER, V. Scénografické dílo Josefa Weniga. Praha : Divadelní ústav, 1963.
HLAVÁČEK, L. Vlastislav Hofman, nositel Řádu práce : 50 let výtvarné tvorby. Praha : Svaz čs. výtvarných umělců, 1960.
HILAR, K. H. Boje proti včerejšku. Praha : Borový, 1925.
HILAR, K. H. Divadelní promenády. Praha : Borový, 1915.
HILAR, K. H. O Divadle. Praha : Divadelní ústav, 2002, ISBN: 80-7008-126-0
HILAR, K.H. Pražská dramaturgie. Praha : Sfinx, 1930.
HOLZNEROVÁ, M. Alexandr Vladimír Hrska. Praha : Divadelní ústav, 1981.
HOFMAN, V. F. M. Dostojevskij : Cyklus 30 kreseb. Praha : Borový, 1917.
HOFMAN , V. Herec rozervaného století. Praha : Athos, 1946.
HOFMAN , V. Průvodní zprávy k inscenacím 1918-1957. Praha : 1957.
HOFMAN , V. 30 let výtvarné práce na českých jevištích. Praha : Osvěta, 1951.
HOFMAN, V. Účast českých výtvarníků na scénických výpravách. In. Československo. Praha : Min. informací, 1947.
HOFMAN, V. Umění výtvarné v divadle. Scénické umění výtvarné. Praha : Jednota umělců výtvarných, 1921.
HOPFINGER, H. Josef Čapek 1887-1945. Český Krumlov : Egon Schiele centrum, 1996. ISBN: 3-928844-19-9.
CHALOUPKA, A. Herecké postavy v kostýmních návrzích architekta Vlastislava Hofmana. Praha : Pošova galerie, 1942.
Kol. autorů, Bedřich Feuerstein. Praha : spolek výtvarných umělců Mánes, 1936.
Kol. autorů, Feuerstein.Praha : Spolek československých výtvarných umělců, 1967.
Kol. autorů, Národní divadlo. Praha : Panorama, 1977.
Kol. autorů, Sympozium o životě a díle Josefa Čapka. Hronov : Městský úřad, 1995.
Kol. autorů, Výtvarná práce na jevišti Národního divadla 1881-1941. Praha, 1941.
Kol.autorů, Vzpomínání na Josefa Čapka.. Praha : Academia, 2004. ISBN: 80-200-1120-X.
Kol. autorů, Zelenka. Plakáty. Architektura. Divadlo. Praha : Printes, ISBN: 80-7101-010-3.
KONEČNÁ, H. Čtení o Národním divadle. Praha : Odeon, 1983.
KOUBSKÁ, V., VALCHÁŘOVÁ, V. Bedřich Feuerstein (1892-1936). Praha : Victoria Publishing, 1996.
KOUBSKÁ, V., František Zelenka, scénograf 1904-1944. Praha : Národní muzeum, 1994.
KOUBSKÁ, V. a kol., František Zelenka 1904-1944. Praha : Národní muzeum, 2008.
KOUŘIL, M., STEFAN, O. Tvůrce české scény Vlastislav Hofman – životní dílo. Praha : Umělecká beseda, 1948.
NEŠLOVÁ, M., HILMERA, J. ŠVÁCHA, R. Vlastislav Hofman. Praha : Společnost Vlastislava Hofmana : Akademie věd ČR, 2004. ISBN: 80-903549-0-4.
OPELÍK, J. Dvojí osud. Praha : Odeon, 1980.
OPELÍK, J.Josef Čapek. Praha : Melantrich, 1980.
PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha : Divadelní ústav, 2003.
PEČÍNKA, J. Josef Čapek. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1961.
Prolegomena scénografické encyklopedie. Praha : Scénografický ústav, 1971.
PTÁČKOVÁ, V. Česká scénografie 20. století. Praha : Odeon, 1982.
RUTTE, M. K. H. Hilar : Člověk a dílo. Praha : Čs. Dramatický svaz : Družstevní práce, 1936.
RUTTE, M. K. H. Hilar : Čtvrt století české činohry. Praha : Čs. Dramatický svaz : Družstevní práce, 1936.
SLAVÍK, B. K. H. Hilar intimní. Praha : Šmidt, 1938.
SRBA, B. Řeč světla. Brno : JAMU, 2004.
Sympozium o životě a díle Josefa Čapka. Hronov : Městský úřad, 1995.
ŠTORCH, M. O. 1966. Sladko je žít. Praha : Československý spisovatel, 1966.
TVRDÍK, M. Max Reinhardt. Mágovy sny. Brno : Centrum experimentálního divadla, 1995.
VODÁK, J. Shakespeare. Kritikův breviář. Praha : Melantrich, 1950.
VŠETIČKA, F. Dílna bratří Čapků. Olomouc : Votobia, 1999. ISBN: 80-7198-370-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK