Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza inženýrskogeologických a geotechnických poměrů skládky TKO v Úholičkách
Název práce v češtině: Analýza inženýrskogeologických a geotechnických poměrů skládky TKO v Úholičkách
Název v anglickém jazyce: Analysis of engineering geological and geotechnical conditions in the MSW landfill Úholičky
Klíčová slova: skládka, odpad, sedání, IG mapa
Klíčová slova anglicky: landfill, waste, subsidence, IG map
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Zdeněk Kudrna, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 24.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: Mgr. Jiří Rout
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK