Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ústava pro Evropu
Název práce v češtině: Ústava pro Evropu
Název v anglickém jazyce: Constitution for Europe
Klíčová slova: Evropská unie, Smlouva o Ústavě pro Evropu, Lisabonská smlouva
Klíčová slova anglicky: European Union, Treaty establishing a Constitution for Europe, Lisbon Treaty
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2004
Datum zadání: 18.03.2004
Datum a čas obhajoby: 21.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2011
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
  Prof. nzw. et Doc. Karel Klíma, CSc. dr.hab.
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své práci si za cíl kladu posoudit ústavněprávní povahu Evropské unie a jejích základních dokumentů, tedy jak neschválené ústavní smlouvy, tak i zakládacích smluv ve znění Lisabonské smlouvy. V této souvislosti nabízím odpověď na otázku, nakolik obsah ústavní smlouvy odpovídal jejímu názvu a byl-li z ústavněprávního hlediska skutečně ústavou; na tuto otázku se pokusím odpovědět i ve vztahu k Lisabonské smlouvě. Pokusím se dále odpovědět na otázku, zda ústavní či Lisabonská smlouva otevírají cestu ke sjednocené Evropě nejen z hlediska dosavadního zaměření evropské integrace, ale i z hlediska státovědeckého, zda by obě smlouvy mohly sloužit jako základní právní předpis Evropy jako jednotného státu, což je hlavním smyslem existence jakékoli ústavy. Práce současně hledá prameny inspirace textu uváděných dokumentů v ústavních dokumentech jednotlivých členských států. Práce není komentářem ani souhrnem obsahu ústavní či Lisabonské smlouvy, nýbrž spíše jejich posouzením z hlediska ústavněprávní teorie a obecné státovědy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to asses the quality of the European Union and its founding documents, i.e. the rejected Treaty establishing a Constitution for Europe and the founding treaties after the adoption of the Lisbon Treaty, with regards to the constitutional law and the general theory of state. The thesis offers to answer, whether the content of the Constitution for Europe corresponded to the name of the Treaty anf if this Treaty had all attributes of a constitution as stipulated by the theory of constitutional law - the same answer is offered with regards to the Lisbon Treaty. The thesis further looks for an answer whether these documents could form a legal basis of a true state and looks for the sources of inspiration for these documents in the constitutional texts of the individual EU Member states.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK