Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritický pohled na kinezioterapii u whiplash injury
Název práce v češtině: Kritický pohled na kinezioterapii u whiplash injury
Název v anglickém jazyce: Critical view on the kinesiotherapy in whiplash injury patients
Klíčová slova: kinesioterapie, whiplash injury
Klíčová slova anglicky: kinesiotherapy, whiplash injury
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 02.11.2010
Datum a čas obhajoby: 08.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2011
Oponenti: PhDr. Karel Mende, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK