Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulation of HLA class II genes expression
Název práce v češtině: Regulace exprese genů HLA II. třídy
Název v anglickém jazyce: Regulation of HLA class II genes expression
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav lékařské genetiky 3. LF UK (12-GEN)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 02.11.2010
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
  doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK