Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanizmy indukce a inhibice apoptózy mastnými kyselinami u pankreatických β-buněk
Název práce v češtině: Mechanizmy indukce a inhibice apoptózy mastnými kyselinami u pankreatických β-buněk
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of apoptosis induction and inhibition by fatty acids in pancreatic β-cells
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK (12-BIOC)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 02.11.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2018
Oponenti: doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.
  prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK