Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Platón a jeho úloha ve výchově a vzdělání
Název práce v češtině: Platón a jeho úloha ve výchově a vzdělání
Název v anglickém jazyce: Plato and his role in upbringing and education
Klíčová slova: Platón, výchova, vzdělání, péče o duši, hra, dobro, dialog, filosofie, pravda, láska, smrt, sofistika, rétorika
Klíčová slova anglicky: Plato, upbringing, education, care about soul, game, good, dialog, philosophy, truth, love, death, sophistry, rhetoric
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 02.11.2010
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium pramenné literatury, srovnání se sekundární
Kapitoly práce:
1. Základy Platónovy výchovy
2. Hra a výchova
3. Učení
4. Dobro
5. Pravda a spravedlnost
6. Tělesná složka člověka
7. Duševní složka člověka
8. Rétorika a sofistika
9. Život a smrt
Seznam odborné literatury
Platónovy dialogy: Symposion, Faidon, Faidros, Gorgias, Zákony, Ústava
Předběžná náplň práce
Studium pramenů
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of sources
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK