Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh realizace letních táborů a jejich ověření v praxi
Název práce v češtině: Návrh realizace letních táborů a jejich ověření v praxi
Název v anglickém jazyce: Proposal and realization summer camps and thein attestation in practices
Klíčová slova: Tábory, příprava tábora, účastníci, návrh programu, etapová hra, hodnocení tábora
Klíčová slova anglicky: Camps, preparation of the camp, participants, proposal of the program, stage game, evaluation of the camp
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Pávková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 24.03.2011
Datum a čas obhajoby: 17.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Marie Hanzová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK