Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza organických příměsí v historických maltových materiálech
Název práce v češtině: Analýza organických příměsí v historických maltových materiálech
Název v anglickém jazyce: Analysis of organic additives in historical mortars
Klíčová slova: organická aditiva, historické malty, vibrační spektroskopie, plynová chromatografie
Klíčová slova anglicky: organic additves, historical mortars, vibrational spectroscopy, gas chromatography
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 02.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Oponenti: prof. Dr. Ing. Radovan Hynek
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Identifikace organických aditiv v modelových vzorcích historických malt, pomocí metod Ramanovy spektrokopie a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Identification of organic additives in model samples of historic mortars by Raman spectroscopy and gas chromatography mass spectrometry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK