Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci
Název práce v češtině: Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci
Název v anglickém jazyce: Contemporary Efforts to Recover and Restore the Josefov Bastioned Fortress
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bisset, Charles. 1751. The theory and construction of fortification.
Illustrated with several new designs. By Lieutenant Charles Bisset,
Late an Engineer Extraordinary in the Brigade of Engineers which
served in the Netherlands in the last War. London, A. Millar a D.
Wilson.

Duffy, Christopher. 2006. Fire and Stone. The Science of Fortress
Warfare 1660-1860. Edison, NJ; Castle Books.

Duffy, Christopher. 1985. Fortress in the Age of Vauban and Frederick
the Great. Siege Warfare Volume II. Londýn, Boston, Melbourne a
Henley; Routledge a Kegan Paul.

Duffy, Christopher. 1996. Siege Warfare, the Fortress in the Early
Modern World 1494-1660. Londýn a New York, Routledge.

Duffy, Christopher. 1998. The Military Experience in the Age of
Reason. Ware, Hertfordshire; Wordsworth Editions.

Falkner, James. 2007. Marlborough´s Sieges. Brimscombe Port Stroud, Spellmount.

Foucault, Michel. 1998. "Different Spaces". In: Aesthetics, Method and
Epistemology, Essential Works of Foucault 1954-1984 Volume II, ed.
James B. Faubion. New York, The New York Press

Foucault, Michel. 2000. Dohlížet a trestat. Praha, Dauphin.

Foucault, Michel. 2009. "Incorporation of the hospital into modern
technology". In: Space, Knowledge and Power. Foucault and Geography,
ed. Jeremy W. Crampton a Stuart Elden. Farnham, Surrey; Ashgate.

Kupka, Vladimír. 1996. Pevnost Praha, Dvůr Králové nad Labem, Fortprint.

Kupka, Vladimír. 2004. Pražská opevnění, Praha, Libri.

Kupka, Vladimír a kol. 2006. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku. Praha, Libri.

Kupka, Vladimír. 2005. Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha, Libri.

Langins, Janis. 2004. Conserving the Enlightement, French Military
Engineering from Vauban to the Revolution. Cambridge, Massachusetts a
London, The MIT Press.

Ostwald, Jamel. 2007. Vauban Under Siege, Engineering Efficiency and
Martial Vigor in the War of the Spanish Succession. Leiden a Boston,
Brill.

Roberts, Michael. 1956. The Military Revolution 1560-1660, Belfast.

Romaňák, Andrej. 1994. Pevnost Terezín. Dvůr Králové nad Labem, Fortprint.
Předběžná náplň práce
Zachovaná bastionová pevnost Josefov u Jaroměře představuje z
vojensko-historické stránky jeden z pomyslných vrcholů téměř
třistaletého vývoje raně novověkého dělostřeleckého opevnění, který
začal v severní Itálii v první polovině 16. století. Unikátní
pevnostní systém i vnitřní "ideální" pevnostní město, vystavěné v
duchu osvícenského vojenského urbanismu podle projektu Claude-Benoita
Duhamel de Querlonde, navzdory statusu městské památkové rezervace
soustavně chátrá. Práce zkoumá systematičtější snahy o jeho záchranu a
rekonstrukci, které se začaly odehrávat po roce 1989, a to ze zejména
ze strany několika sdružení vojenské historie. Práce zasazuje
pevnost Josefov do kontextu vývoje raně novověkého dělostřeleckého
opevnění. Snaží se také analyzovat charakter pevnostního města a
rozpoznat a doložit neustále se v různých variantách opakující
sociální disciplinační funkci, která byla pevnosti vtisknuta jejími
zakladateli. V rámci tohoto zkoumání práce vychází z teorie
heterotopie, jiných míst s jiným časoprostorem, popisovaných v díle
Michela Foucaulta. Práce se soustředí na pevnost Josefov, ale vzhledem
k početným a významným paralelám také odkazuje na minulost i soudobé
dějiny bastionové pevnosti Terezín.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK