Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Feuersteinův program instrumentálního obohacování očima učitelů prvního stupně ZŠ
Název práce v češtině: Feuersteinův program instrumentálního obohacování očima učitelů
prvního stupně ZŠ
Název v anglickém jazyce: Feuerstein's Instrumental Enrichment Program from the Point of View of Primary
School Teachers
Klíčová slova: Program Instrumentálního obohacování, dovednosti myslet, kognitivní funkce, výuka myšlení
Klíčová slova anglicky: Instrumental Enrichment Program, thinking skills, cognitive functions, teaching thinking
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
  prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK