Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodinná a školní socializace dětí s ADHD
Název práce v češtině: Rodinná a školní socializace dětí s ADHD
Název v anglickém jazyce: Family and School Socialization of Children with ADHD
Klíčová slova: ADHD, socializace, vychovatelé, vztah rodiny a školy
Klíčová slova anglicky: ADHD, socialization, educators, family – school relationship
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum a čas obhajoby: 01.03.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:08.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.03.2012
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
  prof. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK