Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv Boloňského procesu na české vysoké školství se zřetelem k vývoji Univerzity Karlovy
Název práce v češtině: Vliv Boloňského procesu na české vysoké školství se zřetelem k vývoji Univerzity Karlovy
Název v anglickém jazyce: An influence of the Bologna Process on Czech higher education with respect to Charles University
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: Ing. Helena Šebková, CSc.
  Ing. Jan Koucký, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK