Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Popiratelné šifrování
Název práce v češtině: Popiratelné šifrování
Název v anglickém jazyce: Deniable encryption
Klíčová slova: popiratelné šifrování, šifra El Gamal, Truecrypt
Klíčová slova anglicky: deniable encryption, El Gamal encryption, Truecrypt
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Řešitel:
Oponenti: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámit se se základní prací týkající se popiratelného šifrování
Ran Canetti, Cynthia Dwork, Moni Naor, Rafail Ostrovsky, Deniable encryption, http://www.cs.ucla.edu/~rafail/PUBLIC/29.pdf.

Dále nastudovat novější návrhy schémat popiratelného šifrování v článku
Marek Klonowski, Przemysław Kubiak, and Mirosław Kutyłowski, Practical Deniable Encryption, SOFSEM 2008: Theory and Practice of Computer Science
Lecture Notes in Computer Science, 2008, Volume 4910/2008, 599-609,
http://www.springerlink.com/content/h54340392n74jp2m/fulltext.pdf.

Implementovat některé ze schémat navržených v předchozích článcích.

Navrhnout případně vlastních schéma popiratelného šifrování a implementovat jej.

Prozkoumat veřejně dostupné systémy nabízející popiratelné šifrování, např. Truecrypt, a popsat tam použité schéma.

Popsat metody forenzního zkoumání existence popiratelného šifrování, např.
Angela Irwin and Ray Hunt, Forensic Methods for Detection of Deniable Encryption in Mobile Networks, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5291379
Seznam odborné literatury
Ran Canetti, Cynthia Dwork, Moni Naor, Rafail Ostrovsky, Deniable encryption, http://www.cs.ucla.edu/~rafail/PUBLIC/29.pdf

Marek Klonowski, Przemysław Kubiak, and Mirosław Kutyłowski, Practical Deniable Encryption, SOFSEM 2008: Theory and Practice of Computer Science
Lecture Notes in Computer Science, 2008, Volume 4910/2008, 599-609,
http://www.springerlink.com/content/h54340392n74jp2m/fulltext.pdf

Angela Irwin and Ray Hunt, Forensic Methods for Detection of Deniable Encryption in Mobile Networks, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5291379

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK