Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové možnosti experimentálního zajištění základů přírodovědného vzdělávání
Název práce v češtině: Nové možnosti experimentálního zajištění základů přírodovědného vzdělávání
Název v anglickém jazyce: New possibilities of providing basic natural science education through experiments
Klíčová slova: přírodovědný pokus, přírodovědná gramotnost, soubor pomůcek pro pokusy, vysokoškolský předmět
Klíčová slova anglicky: science experiment, natural science literacy, experiment tools kit, university course
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2013
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. Ing. František Liška, CSc.
  doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK