Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha mitotických kináz AURKA a PLK1 v meiotickém zrání oocytů
Název práce v češtině: Úloha mitotických kináz AURKA a PLK1 v meiotickém zrání oocytů
Název v anglickém jazyce: The involvement of mitotic kinases AURKA and PLK1
in the oocyte meiotic maturation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Šolc, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK