Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společenská odpovědnost firem jako jeden z faktorů atraktivity zaměstnavatele
Název práce v češtině: Společenská odpovědnost firem jako jeden z faktorů atraktivity zaměstnavatele
Název v anglickém jazyce: Corporate social responsibility as a variable determining employer’s attractiveness
Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem, atraktivita zaměstnavatele, stakeholder, personální činnosti,
Klíčová slova anglicky: Corporate Social Responsibility, eployer's atractiveness, stakeholder, HR activities
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum a čas obhajoby: 02.02.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1??????? Vývoj společenské odpovědnosti firem jako společenského fenoménu
2??????? Průzkum realizovaný mezi studenty pražských vysokých škol různého zaměření
2.1.?? Faktory atraktivity zaměstnavatelů
2.2.?? Subjektivní preference při volbě zaměstnavatele
2.3.?? Míra preference společensky odpovědného zaměstnavatele
2.4.?? Preference v?oblasti vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
3??????? Propojení společenské odpovědnosti firem a personálních činností v podniku
3.1 Analýza a vytváření pracovních míst, personální plánování
3.2? Získávání a výběr pracovníků
3.3? Přijímání a adaptace pracovníků
3.4? Hodnocení pracovníků, plánování osobního rozvoje a řízení kariéry
3.5? Odměňování pracovníků
3.6? Vzdělávání pracovníků
3.7? Pracovní podmínky, péče o pracovníky a pracovní poradenství
3.8? Odbory a kolektivní vyjednávání
3.9? Uvolňování pracovníků z?organizace
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada 2002. 856 s. ISBN 80-247-0469-2.
?KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha : Management Press, 2005. 367 s. ISBN 80-7261-033-3.
??ADKINS, Susan. Cause Related Marketing: Who Cares Wins. 3rd ed. Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann, 1999. 307 p. ISBN 0-7506-4481-8.
?KOTLER, Philip; LEE, Nancy. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New Jersey : John Wiley & Sons, 2005. 307 p. ISBN 0-471-47611-0
?VOGEL, David. The Market for Virtue: The Potential and Limits of CSR. 2nd ed. Washington D.C : Brookings Institution, 2006. 222 p. ISBN 0-8157-9076-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK