Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika digitální propasti mezi různými věkovými skupinami a její řešení
Název práce v češtině: Problematika digitální propasti mezi různými věkovými skupinami a její řešení
Název v anglickém jazyce: Digital divide problematics between different age groups and it´s solution
Klíčová slova: informační politika, nová média, elektronická komunikace, digitální propast, sociální exkluze
Klíčová slova anglicky: information policy, new media, electronic communication, digital divide, social exclusion
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 18.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Anna Mašková
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zhodnotit problematiku digitální propasti s důrazem na specifika různých věkových skupin, a navrhnout koncepci řešení této problematiky.
1. Úvod
2. Úvod do problematiky digitální propasti s důrazem na specifika různých věkových skupin
3. Analýza digitální propasti mezi příslušníky různých věkových kategorií v daném regionu (vlastní šetření)
4. Koncepce řešení problematiky vč. návrhu konkrétních postupů
5. Závěr
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-13374-1.
COMPAINE, Benjamin M. The digital divide: facing a crisis or creating a myth? . 1. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2001. 357 s. ISBN 0-262-53193-3.
BORGMAN, Christine L. From Guttenberg to the global information infrastructure: access to information in the networked world. Cambridge: MIT Press, 2000. xviii, 324 s. ISBN 0-262-02473-X.
Learning to bridge digital divide. Paris: OECD, 2000. 137 s. ISBN 92-64-18288-8.
JEDLIČKOVÁ, Petra. Česká republika v procesu transformace : Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy. [s.l.], 2007. 186 s. Dizertační práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK