Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium změn energetického metabolismu hepatocytů: působení oxidačního stresu a trijodtyroninu
Název práce v češtině: Studium změn energetického metabolismu hepatocytů: působení oxidačního stresu
a trijodtyroninu
Název v anglickém jazyce: The study of the changes of hepatocyte energy metabolism: the effect of
oxidative stress and triiodthyronine
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav fyziologie (15-130)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2006
Datum zadání: 28.11.2006
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
  MUDr. Hana Rauchová, CSc.
 
 
Konzultanti: RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK