Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HP-FEM for Coupled Problems in Fluid Dynamics
Název práce v češtině: Numerická simulace interakce tekutin a tuhých těles
Název v anglickém jazyce: HP-FEM for Coupled Problems in Fluid Dynamics
Klíčová slova: hp-FEM, adaptivita, multi-mesh, multifyzikalni sdruzene problemy
Klíčová slova anglicky: hp-FEM, adaptivity, multi-mesh, multiphysics coupled problems
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2010
Datum zadání: 12.10.2010
Datum a čas obhajoby: 11.11.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:12.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK