Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace aktivity aspartátových a serinových proteas pomocí selektivních přirozených inhibitorů
Název práce v češtině: Regulace aktivity aspartátových a serinových proteas pomocí selektivních přirozených inhibitorů
Název v anglickém jazyce: Regulation of the activity of aspartic and serine proteases by selective natural inhibitors
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michael Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Datum a čas obhajoby: 19.12.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:15.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2018
Oponenti: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
  RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK