Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tváří v tvář ztátě: Figury ztráty v poválečné středoevropské literatuře
Název práce v češtině: Tváří v tvář ztátě: Figury ztráty v poválečné středoevropské literatuře
Název v anglickém jazyce: Facing the loss: Loss figures in the postwar central european literature
Klíčová slova: svědectví, ztráta, mizení, figury, poválečná literatura
Klíčová slova anglicky: Testimony, Loss, Disappearance, Figures, Postwar Literature
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.01.2013
Datum a čas obhajoby: 28.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomantka se zaměří na analýzu tématu ztráty v evropské poválečné literatuře. Sestaví nová diskursivní pravidla pro žánr svědectví a stanoví možná porušení v jeho textové struktuře a narativu.
Seznam odborné literatury
BACHMANNOVÁ, INGEBORG: Malina. Mladá fronta, Praha 1996.
BERNHARD, THOMAS: Mýcení: rozčilení. Mladá fronta, Praha 1999.
ESTERHÁZY, PÉTER: Pomocná slovesa srdce: úvod do krásné literatury. Dauphin, Praha 2005.
HANDKE, PETER: Nežádané neštěstí. Odeon, Praha 1980.
CHWIN, STEFAN: Hanemann. Host, Brno 2005.
NABOKOV, VLADIMIR: Promluv, paměti: návrat k jedné autobiografii. H & H, Jinočany 1998.
SEBALD, W.G.: Vystěhovalci. Paseka, Praha; Litomyšl 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK