Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Normalizace české literatury prizmatem teorie literárního pole Pierra Bourdieu
Název práce v češtině: Normalizace české literatury prizmatem teorie literárního pole Pierra Bourdieu
Název v anglickém jazyce: Normalization of Czech Literature through Prism of Pierre Bourdieu´s Theory of the Literary Field
Klíčová slova: Česká literatura, normalizace, 1968, literární pole, Pierre Bourdieu, Vladimír Páral, Jiří Švejda.
Klíčová slova anglicky: Czech literature, normalization, 1968, literary field, Pierre Bourdieu, Vladimír Páral, Jiří Švejda.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2013
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce se zabývá tzv. normalizací literárního provozu v Československu po srpnu 1968 v souvislosti s konceptem literárního pole Pierra Bourdieu. Na základě dobových textů a interpretacerekonstruuje refrakciliterárního pole, jeho vztah k poli moci, pozice, které se v něm vytvořily, a habitus, který se nově formuloval. Nabízí několik poznatků, které mohou být dále ověřoványvpodrobnější analýze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK