Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reprezentace šoa: dětská literatura a literatura o dětech
Název práce v češtině: Reprezentace šoa: dětská literatura a literatura o dětech
Název v anglickém jazyce: The Representation of Shoah: Children Writing the Holocaust
Klíčová slova: dětský vypravěč, dospělý vypravěč, deník, fiktivní deník, deníková novela, novela, paměti, paměť, svědectví, holocaust, trauma z holocaustu, trauma z přežití holocaustu, vina, židovství
Klíčová slova anglicky: Child´s Narrator, Adult Narrator, Diary, Fictional diary, Diary novella, Novella, Memoirs, memory, testimony, Holocaust, Holocaust trauma, trauma from surviving the Holocaust, guilt, Judaism
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Datum a čas obhajoby: 06.02.2012 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BAUMAN, Zygmunt
2010 Modernita a holocaust; přel. J. Ogrocká (Praha: Slon)

CIESLAR, Jiří
2002 Hlas deníku (Praha: Torst)

DOLEŽEL, Lubomír
1993 Narativní způsoby v české literatuře (Praha: Český spisovatel)

FRIDMAN, Lea Wernick
2000 Words and Witness, Narrative and Aesthetic Strategies in Representation of the Holocaust (New York: State University of New York Press)

HOLÝ, Jiří (ed.)
2007 Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře (Praha: Karolinum)

JEDLIČKOVÁ, Alice
1992 Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy (Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR)

KUBÍČEK, Tomáš
2007 Vypravěč. Kategorie narativní analýzy (Brno: Host)

KUBÍČEK, Tomáš
2004 „Obrana pamětí. Čas a skutečnost v české literatuře sedmdesátých let, jejich povaha a důsledky aneb Co způsobuje narativ“; Česká literatura 3, s. 324 – 353.

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava
2002 Průvodce literárním dílem. Výkladový slovník základních pojmů literární teorie (Jinočany: Nakladatelství H&H)

MÁLEK, Petr
2011 „Holocaust a kulturní paměť: obrazy – figury – jazyk“. in: J. Holý; P. Málek; M. Špirit; F. Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. (Praha: Akropolis), s. 67-134.

MOCNÁ, Dagmar a kol.
2004 Encyklopedie literárních žánrů (Praha/Litoměřice: Paseka)

PODOLSKA, Joanna
2004 Children of Łodz Ghetto (Bilbo- Łodz)

RIESEL, Petr
2011 „Práce s vlastním traumatem holocaustu. Identita, asimilace, vyrovnání se současností“; Čes a Slov Psychiat, 107 (1), s. 47 – 53.

RICHTEROVÁ, Sylvie
1992 „Etika a estetika literárního deníku“; Kritický sborník 12, č. 2, s. 12-18.

STANZEL, Franz K.
1988 Teorie vyprávění (Praha: Odeon)

TOMÁŠ, Filip
2011 „Král promluvil, neřekl nic“. in: J. Holý; P. Málek; M. Špirit; F. Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. (Praha: Akropolis), s. 203-225.

TROST, Pavel
1995 „Poslední próza Karla Poláčka“; in J. Povejšil: Studie o jazycích a literatuře (Praha: Torst), s. 43-45.

VICE, Sue
2004 Children Writing the Holocaust (New York: Palgrave Macmillan)

YOUNG, James E.
1990 Writing and rewriting the Holocaust, Narrative and the Consequences of Interpretation (USA: Indiana University Press)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK