Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Montážní princip v kompozici prozaického literárního díla
Název práce v češtině: Montážní princip v kompozici prozaického literárního díla
Název v anglickém jazyce: The principle of montage in the composition of prosaic literary work
Klíčová slova: diplomova prace – montaz – kompozice – utopie – stylisticka hra
Klíčová slova anglicky: Thesis – the Montage principle – Literary composition – Utopian fiction – Stylistic game
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Primární literatura česká:
Čapek, Karel: Válka s Mloky. (Spisy Karla Čapka IX, ed. R. Skřeček). Praha, Československý spisovatel 1981. (20. vyd.)
Haussmann, Jiří: Velkovýroba ctnosti (nepravidelný román). Praha, Československý spisovatel 1975. (4. vyd.)
Konrád, Karel: Robinsonáda; Rinaldino; Dinah. Praha, Mladá fronta 1966.
Majerová, Marie: Přehrada. Praha, Československý spisovatel 1974. (10. vyd.)
Vachek, Emil: Pán světa (fantastický román). Praha, Československý spisovatel 1989. (5. vyd.)
Weiss, Jan: Dům o tisíci patrech. Praha, Naše vojsko: Mladá fronta 1964. (5. vyd.)

Primární literatura světová:
Broch, Hermann: Náměsíčníci. Přel. R. Preisner. Praha, Mladá fronta 1966.
Döblin, Alfred: Berlín, Alexandrovo náměstí. Příběh o Franci Biberkopfovi. Přel. K. Jiroudková. Praha, Odeon 1968.
Dos Passos, John Roderigo: Manhattanská přestupní stanice. Přel. A. J. Šťastný. Praha, Odeon 1972.
Dos Passos, John Roderigo: USA. Přel. A. J. Šťastný. Praha, SNKLU 1962.
Erenburg, Ilja Grigorjevič: Trust D. E. Historie zkázy Evropy. Přel. M. Pittermannová. Praha, Mladá fronta 1966.
Feuchtwanger, Lion: Úspěch. Tři léta dějin jedné provincie. Přel. F. a Z. Swidzinski. Praha, Odeon 1973.
Joyce, James: Odysseus. Přel. A. Skoumal. Praha, Argo 1999.
Malraux, André: Lidský úděl. Přel. J. Heyduk. Praha, Odeon 1967.
Melville, Herman: Bílá velryba. Přel. M. Kornelová, St. V. Klíma, K. Bednář. Praha, Odeon 1975.
Sartre, Jean-Paul: Cesty k svobodě. Díl druhý: Odklad. Přel. J. Vobrubová-Koutecká. Praha, ELK 1947.
Sterne, Laurence: Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho. Přel. A. Skoumal. Praha, Odeon 1985.

Sekundární literatura:
Blahynka, Milan: Dvakrát o Karlu Konrádovi. In: Denní chléb. Bilance – medailóny – recenze. Praha, Československý spisovatel 1978, s. 153-160.
Čapek, Karel: O umění a kultuře III. (Spisy Karla Čapka XIX.). Praha, Československý spisovatel 1986.
Čapek, Karel: Poznámky o tvorbě. Praha, Československý spisovatel 1959.
Čepan, Oskár: Jazykové predpoklady montáže v próze. In: Krausová, N. a kol.: Problémy sujetu. (Litteraria XII). Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1971, s. 90-134.
Doležal, Lubomír: Typy narativních promluv. In: Narativní způsoby v české literatuře. Praha, Československý spisovatel 1993.
Ejzenštejn, Sergej M.: O stavbě uměleckého díla. Praha, Československý spisovatel 1963.
Ejzenštejn, Sergej Michajlovič.: Kamerou, tužkou i perem. Praha, Orbis 1961
Forst, V. – Opelík, J. – Merhaut, L. (red.) a kol.: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Díl 1- 4. Praha, Academia 1985-2008.
Götz, František: Krise civilizace a široký románový genre. In: Na předělu. Krise světa v zrcadle literatury a dnešní vývojové perspektivy. Praha, Nakladatelské družstvo Máje 1946, s. 72-83.
Hájek, Jiří: Letorosty. Portréty a studie 1939 – 1974. Praha, Československý spisovatel 1974.
Haramijová, Petra: Jan Weiss: Dům o tisíci patrech. Bakalářská diplomová práce, FF MU v Brně 2006.
Hausenblas, Karel: Výstavba jazykových projevů a styl. Praha, Univerzita Karlova 1971.
Hilský, Martin: Modernisté. Praha, Torst 1995.
Hodrová, D. a kol.: …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2011.
Hodrová, Daniela: Proměny žánrů v meziválečné literatuře. In: Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, Československý spisovatel 1987, s. 312-323.
Hodrová, Daniela: Sebereflexivní román. In: Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, Československý spisovatel 1987, s. 156-177.
Hodrová, Daniela: Utopie. In: Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, Československý spisovatel 1987, s. 80-104.
Holý, Jiří: Možnosti interpretace. Olomouc, Periplum 2002.
Hradská, Viktoria: Česká avantgarda a film. Praha, Čs. filmový ústav 1976.
Jedlička, Alois: Základy české stylistiky. Praha, SPN 1970.
Krausová, Nora: Montáž v literatúre a vo filme. In: Význam tvaru a tvar významu. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1984, s. 309-327.
Macura, V. (red.) a kol.: Slovník světových literárních děl 1/ A–L. Praha, Odeon 1988.
Mann, Thomas: Jak jsem psal Doktora Fausta. Román románu. Praha, Československý spisovatel 1962.
Mareš, Petr: „Also: NAZDAR“. Aspekty textové vícejazyčnosti. Praha, Karolinum 2003.
Mravcová, Marie: Montážní komponování literárního díla. Nepublikovaná strojopisná studie.
Mravcová, Marie: Přehrada. Avantgardní román Marie Majerové. In: Český jazyk a literatura, 2006, roč. 56, č. 5, s. 215-222 a s. 487-517.
Neff, Ondřej: Něco je jinak. Komentáře k české literární fantastice. Praha, Albatros 1981.
Nikolskij, Sergej Vasiljevič: Fantastika a satira v díle Karla Čapka. Praha, Československý spisovatel 1978.
Pešta, Pavel: Satirik převratu Jiří Haussmann. Brno, Atlantis 1999.
Píša, A. M.: Vlna utopičnosti. In: Směry a cíle. Kritické listy z let 1924 – 1926. Praha, František Svoboda a Solař Roman 1927, s. 142-151.
Píša, Antonín Matěj: Stopami prózy. Praha, Československý spisovatel 1964.
Stanzel, Franz Karl: Teorie vyprávění. Praha, Odeon 1988.
Strohsová, Eva a kol.: Próza. In: Dějiny české literatury IV. Praha, Victoria publishing 1995.
Šklovskij, Viktor: Ejzenštejn. Praha, Odeon 1983.
Teige, Karel: Poetismus. In: Avantgarda známá a neznámá. Sv. 1, Od proletářského umění k poetismu. (Připr. Štěpán Vlašín a kol.). Praha, Svoboda 1971, s. 254-261.
Vala, Augustin: Moderní literatura a skutečnost. Ostrava, Profil 1977.
Valouch, František: Čapkovy utopie a skutečnost. In: Karel Čapek. Sborník příspěvků z Národní konference k stému výročí autorova narození. Hradec Králové 10.-11. ledna 1990. Hradec Králové, Státní vědecká knihovna 1990, s. 27-32.
Vlašín, Š. (red.) a kol.: Slovník literární teorie. Praha, Československý spisovatel 1984.
Všetička, František: Čtení o kompozici. Sborník studií o kompoziční výstavbě prozaického díla. Liberec 1969.
Všetička, František: Tektonika textu. O kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století. Olomouc, Votobia 2001.
Zachová, Alena: Montáž jako prostředek primární komunikace ve Válce s Mloky. In: Karel Čapek. Sborník příspěvků z Národní konference k stému výročí autorova narození. Hradec Králové 10.-11. ledna 1990. Hradec Králové, Státní vědecká knihovna 1990, s. 188-192.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK