Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Barokní areál Skalka u Mníšku pod Brdy
Název práce v češtině: Barokní areál Skalka u Mníšku pod Brdy
Název v anglickém jazyce: Baroque site Skalka near Mníšek pod Brdy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Oponenti: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Historie kostelíku sv. Máří Magdalény a jeho architektonickými prvky.
2. Stavby v areálu Kryštofa Dientzenhofera (poustevna, klášter).
3. Křížová cesta z druhé poloviny 18. století.
4. Současná podoba areálu.
Seznam odborné literatury
Balková, Jarmila: Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, 2002
Naučná stezka Mníšek pod Brdy: Město Mníšek pod Brdy, 2007
Stojdl Ladislav: Skalka u Mníšku a její památky, Praha, 1924
Vávra, Josef: Paměti mníšeckého panství a kláštera Skalky
Vávra, Josef: Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Maří Magdaleny na Skalce, Praha, 1899
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci se zaměřím na barokní areál Skalka u Mníšku pod Brdy, který vznikl ke konci 17. století, jeho historií a postupným rozšiřováním.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of my bachelor thesis is baroque site Skalka near by city Mníšek pod Brdy. This area was built in 17th century A.D. . I will enlarge about history and development of baroque side Skalka.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK