Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení naplnění hypotézy endogenity OCA kritérií v některých zemích EMU
Název práce v češtině: Hodnocení naplnění hypotézy endogenity OCA kritérií v některých zemích EMU
Název v anglickém jazyce: Evaluation of fulfilling the endogeneity hypothesis of the OCA criteria in some countries of the EMU
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Ondřej Strecker
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 30.07.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 08:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Karel Báťa
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK