Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péče
Název práce v češtině: Etické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péče
Název v anglickém jazyce: Ethical Aspects of Restriction of Free Movement in the Course of Providing Social and Health Care
Klíčová slova: etika, etika aplikovaná, etika principy, prostředky omezovací, právo lidských práv, restrikce pohybu, služby sociální, služby zdravotnické
Klíčová slova anglicky: ethics, ethics applied, ethics principles, means of restraint, human rights law, restriction of free movement, services social, services health-care
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2018
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDE999)
Oponenti: doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
  prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK