Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika klinického výzkumu. Informovaný souhlas v klinickém hodnocení
Název práce v češtině: Etika klinického výzkumu. Informovaný souhlas v klinickém hodnocení
Název v anglickém jazyce: Clinical research etics informed consent in clinical trial
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2014
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDE999)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
  doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK