Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spectral properties of the source signal as speaker-specific cues
Název práce v češtině: Spektrální vlastnosti zdrojového signálu jako údaje o identitě mluvčího
Název v anglickém jazyce: Spectral properties of the source signal as speaker-specific cues
Klíčová slova: hlas, dlouhodobé spektrum, spektrální sklon, identita mluvčího, forenzní fonetika
Klíčová slova anglicky: voice, long-term average spectrum, spectral slope, speaker identity, forensic phonetics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 02.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- prostudovat relevantní literaturu a vypracovat přehled dosavadních nálezů a metodologie výzkumu
- vybrat dialogické nahrávky 20 osob ženského pohlaví z Pražského fonetického korpusu
- manuální zarovnání hranic cílových jednotek
- automatická a manuální extrakce spektrálních parametrů
- vytvoření vektoru výsledných hodnot pro jednotlivé mluvčí
- porovnání vektorů parametrů u různých mluvčích a vyvození závěrů
Seznam odborné literatury
Hanson, H. M., Stevens, K. N., Kuo, H.-K., J., Chen, M Y. a Slifka, J. (2001). Towards models of phonation. Journal of Phonetics, 29, str. 451-480.

Harmegnies, B. a Landercy, A. (1988). Intra-speaker variability of the long term speech spectrum. Speech Communication, 7, str. 81-86.

Hollien, H. (2002). Forensic Voice Identification. San Diego: Academic Press.

Hollien, H. a Majewski, W. (1977). Speaker identification by long-term spectra under normal and distorted speech conditions. Journal of the Acoustical Society of America, 62, str. 975-980.

Kitzing P. (1986). LTAS criteria pertinent to the measurement of voice duality. Journal of Phonetics, 14, str. 477-482.

Löfqvist, A. (1986). The long-time-average spectrum as a tool in voice research. Journal of Phonetics, 14, str. 471-475.

Nolan, F. (1983). The phonetic bases of speaker recognition. Cambridge: Cambridge University Press.

Nolan, F. (1997). Speaker Recognition and Forensic Phonetics. In: W.J. Hardcastle, J. Laver, J (Eds.), Handbook of Phonetic Science, s. 744-767. Oxford: Blackwell.

Rodman, R., McAllister, D., Bitzer, D., Celera, L. a Abbitt, P. (2002). Forensic speaker identification based on spectral moments. Forensic Linguistics, 9, str. 22-43.

Rose, P. (2002). Forensic speaker identification. London: Taylor & Francis.

White, P. (2001). Long-term average spectrum (LTAS) analysis of sex- and gender-related differences in children?s voices. Logopedics, phoniatrics, vocology, 26, str. 97-101.
Předběžná náplň práce
- prostudovat relevantní literaturu a vypracovat přehled dosavadních nálezů a metodologie výzkumu
- vybrat dialogické nahrávky 20 osob ženského pohlaví z Pražského fonetického korpusu
- manuální zarovnání hranic cílových jednotek
- automatická a manuální extrakce spektrálních parametrů
- vytvoření vektoru výsledných hodnot pro jednotlivé mluvčí
- porovnání vektorů parametrů u různých mluvčích a vyvození závěrů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK