Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mytologické a mýtotvorné rysy Hvězdných válek a specifika jejich příběhů coby příběhu na pokračování
Název práce v češtině: Mytologické a mýtotvorné rysy Hvězdných válek a specifika jejich příběhů coby příběhu na pokračování
Název v anglickém jazyce: Mythological and Mythogenic Aspects of Star Wars and the Specificities of its Stories in Regard to Serialized Storytelling
Klíčová slova: Hvězdné války, příběh, mýtus, monomýtus, fabule, syžet, diskurz, kontext, příběhy na pokračování
Klíčová slova anglicky: Star Wars, story, myth, monomyth, fabula, syuzhet, discourse, context, serialized storytelling
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK