Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čtenář 16. století v českých zemích
Název práce v češtině: Čtenář 16. století v českých zemích
Název v anglickém jazyce: The Reader in the 16th centruy in the czech lands
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Kamil Boldan
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK